oktober 2020 - Tydab

Sandberg Development Koncernen väljer Tydab

Vi är för närvarande mitt i projektet att uppgradera GRANULDISK AB från AX 2009 till Microsoft Dynamics 365. Projektet innebär starten för samarbetet mellan Tydab och Sandberg Development-koncernen där GRANULDISK ingår.

GRANULDISK – Först ut med Dynamics 365

GRANULDISK har med sin speciella diskteknik revolutionerat grovdiskbranschen. Disksystemet minskar behovet av kemikalier och bidrar till en mer miljövänlig disklösning. Produkterna tillverkas i Malmö och försäljningen sker på en global marknad.

Några av målen med projektet syftar till att förbättra produktionseffektiviteten och minska ledtiden i order till leveransprocessen. Ett konkret exempel på värdeadderande funktioner i Dynamics 365 är det starka konfigurationsstödet som möjliggör förmontering av maskiner vilket minskar produktionsledtiden och reducerar risken för fel.

GRANULDISK har tydligt fokus på att nyttja det kraftfulla stödet i Dynamics 365 standardapplikation och dra nytta av de löpande funktionsuppdateringar som följer med Microsofts One Version-program.

Om Sandberg Development

Sandberg Development är ett familjeägt investmentbolag som består av de majoritetsägda bolagen Aimpoint, Gaim, GRANULDISK och RESCUE Intellitech samt av de minoritetsägda bolagen Camurus, ISEC, Orbital Systems och Swatab.

Sandberg Development övergripande mål är att utveckla och förvalta de tillgångar som finns inom ramen för koncernens verksamheter i syfte att skapa tillväxt och positiv värdeutveckling för Koncernen.

Verksamheterna inom Koncernen har idag en spretig applikationsstruktur. Befintliga affärssystem är i de flesta fall omoderna och icke uppdaterade. Målsättningen är att standardisera Koncernens ERP applikationer och reducera antalet applikationer.

I dagsläget nyttjas flera olika leverantörer inom verksamheterna för olika delleveranser exempelvis projekt, support och licens. Målsättningen är att samarbeta med en leverantör för alla bolag och delleveranser, säger Kent Bengtsson, CFO Sandberg Development.

Kent Bengtsson, CFO Sandberg Development

Du finner mer information om företagen på Sandberg Development och GRANULDISK.

Om du är nyfiken på Microsoft Dynamics 365 och hur det kan skapa värde i ditt företag, kontakta Fredrik Stenlund på 070 565 86 40.

Säg hej!

Ring oss på 035-17 70 80

Du kan även maila oss på info@tydab.com

Besök oss

Stockholm

Ferkens gränd 1,
111 30 Stockholm

Helsingborg

Kullagatan 30,
252 20 Helsingborg

Halmstad

Snickaregatan 8,
302 47 Halmstad

Postadress
Snöstorpsvägen 49,
302 47 Halmstad

Vi på Tydab

Försäljning & Marknadsföring
Applikation
Eva Nilsson
eva.nilsson@tydab.com
Jenny Skylegård
jenny.skylegard@tydab.com
Jeremy Dicker
jeremy.dicker@tydab.com
Johan Sundqvist
johan.sundqvist@tydab.com
John Hermander
john.hermander@tydab.com
Peter Thulin
peter.thulin@tydab.com
Piere Jason
piere.jason@tydab.com
Utveckling
Anders Johansson
anders.j@tydab.com
Carl-Johan Jonsson
cj@tydab.com
Erik Gonzalez
erik.gonzalez@tydab.com
Ilaz Rexhepi
ilaz.rexhepi@tydab.com
Johnny Jörgensen
johnny.jorgensen@tydab.com
Michaela Dekker
michaela.dekker@tydab.com
Oliver Sjöstrand
oliver.sjostrand@tydab.com
Peter Gunnarsson
peter.gunnarsson@tydab.com
Samuel Athley
samuel.athley@tydab.com
Administration
Maj-Inger Andersson
ma@tydab.com
+46 (0)35-17 70 80

Tydab logga - Jobba hos oss

Jobba hos oss

Vi söker ständigt efter nya kollegor som kan hjälpa oss att utvecklas. Skicka ditt CV till oss på jobb@tydab.com